REGULAMENT “Concursul Gustul Toamnei ”

ART. 1. ORGANIZATORUL

1.1. Organizatorul concursului este SC Senior Software Agency SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Bvd. Tudor Vladimirescu, nr 45, J40/ 8341/2003, C.I.F. RO15525700, cod IBAN: RO03 BTRL 0430 1202 8779 05XX, deschis la Banca Transilvania S.A.

1.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament( denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la concurs.

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul Regulament.

ART. 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE

2.1. Concursul va incepe la data de 25.09.2023 si se va incheia la 29.09.2023.

2.2. Concursul se desfasoara in mediul online, atat pe pagina de Facebook trada.ro, cat si pe pagina de Instagram trada.ro

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor ce detin cetatenie romana si au implinit 18 ani pana la data de 25.09.2023 (prima zi a concursului) .

ART. 4. MECANISMUL

  1. 4.1. Participa la Concursuri orice persoana interesata care indeplineste conditiile de participare, respectiv: sa dea Like postarii si paginii, Share postarii, sa eticheteze minim 3 persoane intr-un comentariu si sa raspunda, tot in sectiunea comentarii, la intrebare: “Care este dulceata ta preferata si cum alegi sa o servesti de obicei?”  in perioada 25.09.2023 – 29.09.2023.

ART. 5. PREMIUL

5.1. Premiile oferite in cadrul concursurilor de pe ambele platforme sunt formate dintr-un set format din 5 borcane de dulceata fara zahar in valoare de 150 de lei:

·         Dulceata de Mango fara Zahar, 360 g, Bun de Tot

·         Dulceata de Mure fara Zahar, 360 g, Bun de Tot

·         Dulceata de Zmeura fara Zahar, 360 g, Bun de Tot

·         Dulceata de Smochine fara Zahar, 360 g, Bun de Tot

·         Dulceata de Fructe de Padure fara Zahar, 360 g, Bun de Tot

 

Va exista un singur castigator pe fiecare platforma, ce va obtine un premiu unic. Cei doi castigatori de pe cele doua platforme vor obtine in mod separat cate un set set format din 5 borcane de dulceata fara zahar la finalul concursului.

ART. 6. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

6.1. Vor fi extrasi doi castigatori, unul pe Facebook, celalalt pe Instagram, in ziua de 29.09.2023, dintre participantii inscrisi in Concurs in perioada 25.09.2023 – 29.09.2023.

6.2. Castigatorii vor fi extrasi aleatoriu folosind serviciul Comment Picker. Se va verifica daca persoanele alease au indeplinit corect cele 4 conditii de participare:

Pasul 1 - Like postarii si paginii

Pasul 2 - Distribuie această postare pe pagina ta/povestea ta 

Pasul 3 – Etichetează minim 3 persoane  

Pasul 4 - Raspunde la intrebarea: “Care este dulceata ta preferata si cum alegi sa o servesti de obicei?

6.3. Organizatorului va face public, pe pagina de Facebook trada.ro si pe pagina de Instagram trada.ro, numele castigatorului si castigul acordat.

6.4. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul va trebui sa trimita un mesaj privat care sa includa numele complet, adresa la care locuieste si numarul de telefon personal. Data limita pentru revendicarea premiului fiind de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la data anuntarii castigatorului din partea Organizatorului. In cazul in care castigatorul nu contacteaza, nu poate fi contactat sau refuza premiul, Organizatorul va desemna un alt castigator.

ART. 7. VALIDAREA CASTIGATORULUI

7.1. Validarea castigatorului se va face pe baza unui numar valid de telefon si prin cartea sa de identitate valida.

ART. 8. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

8.1. Castigatorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii acestuia in bani sau in alte obiecte.

ART. 9. REGULAMENTUL

9.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant ( si/sau participant), într-un link la postarea din cadrul paginii de Facebook trada.ro, intr-un link la postarea din cadrul paginii de Instagram trada.ro, precum si la sediul Organizatorului, SC Senior Software Agency SRL, din Bucuresti, Sector 5, Bvd. Tudor Vladimirescu, nr 45.

Art. 10. FORTA MAJORA

10.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, epidemii si epizotii, pandemii, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Conditiilor si care poate interzice/modifica termenii acestora, etc.

10.3. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

10.4. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Concursului existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

10.5. Cazul de forta majora va fi comunicat pe pagina de Facebook trada.ro si/sau pe pagina de Instagram trada.ro.

Art. 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

11.1. Participarea la Concursuri implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Organizator in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

11.2. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea Concursului si a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

11.3. Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa

  • dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
  • dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

1.  dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

2.   dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

3.   notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

  • dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

11.4. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Art. 12. DIVERSE

12.1. Prin inscrierea la Concurs, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele acestora si imaginea premiului castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. Pentru alte date cu caracter personal, precum adresa si imaginea castigatorilor, Organizatorul va solicita persoanei vizate consimtamantul liber pe care aceasta si-l poate retrage in orice moment, fara sa sufere prejudicii.

12.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei este definitiva.

12.3. Contestatiile se depun in termen de 2 zile lucratoare de la anuntarea numelui castigatorului la sediul SC Senior Software Agency SRL, in Bucuresti, Sector 5, Bvd. Tudor Vladimirescu, nr 45.

12.4. In ipoteza in care decizia Organizatorului va fi in sensul admiterii contestatiei, procedura de tragere la sorti va fi reluata la o data ce va fi facuta publica in cel mai scurt timp de la admiterea contestatiei.

12.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Concursului si va face public acest lucru.

12.6. Prin participarea la aceste Concursuri, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

12.7. Prezentul Regulament Oficial va fi aplicat in perioada concursului 25.09.2023 – 29.09.2023.