Cunoști legea noilor case de marcat cu jurnal electronic?

casa de marcat si terminal POS

Legea referitoare la case de marcat s-a schimbat de-a lungul timpului, încă din 1999, adăugându-se ordonanțe de urgențe, hotărâri judecătorești și diverse modificări.  A devenit obligatorie dotarea cu aparate ce au un jurnal electronic și care trebuie să funcționeze în conformitate cu legea caselor de marcat.

Cuprins:

 1. Cum funcționează noile case de marcat cu jurnal electronic?
 2. Cine trebuie să dețină un astfel de aparat și cine nu?
 3. Ce trebuie să facă cei obligați să folosească noile aparate?
 4. Care sunt sancțiunile?

Cum funcționează noile case de marcat cu jurnal electronic?

Pe lângă funcțiile obișnuite ale unei case de marcat, noile case de marcat din 2018 au funcția de a înregistra datele tuturor tranzacțiilor ce se realizează cu acest aparat pentru a fi trimise către ANAF.

Datele vor fi transmise în viitorul apropiat direct din casa de marcat către această instituție, însă, până atunci, se vor trimite lunar informațiile înregistrate zilnic. Memorarea tuturor datelor se realizează automat de către aparat și sunt stocate pe un card de memorie incorporat.

Pentru noile aparate, trebuie ca fiecare agent economic ce îl folosește, să întocmească un contract de service pentru dispozitivele de acest gen pentru a respecta întru totul lege caselor de marcat actualizată în 2018. În caz contrat, se consideră un refuz tacit de utilizare a casei de marcat.

Achiziționarea caselor de marcat trebuie făcută doar de la distribuitorii autorizați.

Cine trebuie să dețină un astfel de aparat și cine nu?

Majoritatea agenților economici care lucrează cu numerar, indiferent dacă este vorba despre produse fizice sau servicii publice, sunt obligați să dețină un astfel de dispozitiv.

Totuși, există și excepții enunțate în aceeași lege pentru case de marcat 2018, cum sunt:

 • producătorii agricoli ce vând ocazional produse din producția proprie în piețe, târguri și astfel de locuri, dar cu autorizație;
 • distribuitorii specializați în vânzarea de ziare și reviste;
 • vânzătorii de bilete și abonamente pentru transportul în comun din interiorul localităților, care sunt tipărite diferit conform legislației specifice;
 • bilete cu valoare fixă tipărită, cum sunt biletele la spectacole, muzee, piese de teatru, filme, expoziții, vizite la gradine botanice și zoologice,bilete de parcare, bilete de participare la jocurile de noroc etc.;
 • liberii profesioniști ale căror activitate nu implică înființarea unei firme;
 • activitățile caselor de pensii și de asigurare;
 • serviciile religioase și obiectele de cult;
 • servicii la domiciliu, cum sunt reparațiile, instalațiile și întreținerile de bunuri;
 • lucrări ce țin de amenajarea locuințelor;
 • încasarea plăților de internet, servicii de telefonie, curent electric, apă curentă etc;
 • agențiile de turism.

Ce trebuie să facă cei obligați să folosească noile aparate?

Toate tranzacțiile efectuate prin casele de marcat noi vor fi transmise în timp real în serverele de date ale ANAF-ului. Până când acest lucru va fi posibil, agenții economici ce folosesc astfel de dispozitive trebuie să încarce aceste informații înregistrate în casele de marcat cu ajutorul unui stick de memorie într-o secțiune specială de pe portalul oficial al ANAF-ului.

Printr-un cablu adaptor, se conectează stick-ul la casa de marcat, după care se selectează opțiunile descrise din manualul de utilizare pentru a descărca informațiile. Stick-ul se introduce într-un PC, unde vor fi arhivate. Datele vor fi transferate zilnic din casa de marcat în PC, iar dosarul cu toate aceste documente va fi trimis pe acel portal pe data de 20 ale fiecărei luni. În continuare se trimit și documentele printate.

Obiectivele ordonanței caselor de marcat cu jurnal electronic se referă la diminuarea signifiantă a fraudelor de ordin fiscal prin compararea datelor transmise automat și documentele primite de la agenții economici.

Un alt document important de trimis este declarația A4200, ce trebuie formulată pentru fiecare zi de lucru a unității și semnată cu certificatul casei de marcat. Acest lucru se face electronic.

Nu trebuie uitat nici de efectuarea raportului Z, ce reprezintă finalizarea gestiunii zilnice. La fel, acesta va fi generat automat de casa de marcat.

Care sunt sancțiunile?

Conform OG 20/2017 din data de 30 august, acestea sunt contravențiile pentru nerespectarea legilor privind utilizarea noilor case de marcat, grupate în funcție de valoarea amenzii:

 • 1.000-2.000 lei pentru persoanele fizice în cazul următor:

– nu eliberează bonul fiscal ori factura la cererea clientului

 • 2.000-4.000 lei în cazurile următoare:

– nu se respectă obligația de a se anunța defectarea casei de marcat cu jurnal electronic;

– nu se achită plata pentru dispozitiv (nu se achită împrumuturile bancare cu acest scop);

– încetarea activității nejustificate a caselor de marcat;

– refuzul permiterii accesului la dispozitiv al reprezentanților unităților de service sau organelor de control.

 • 4.000-6.000 lei în cazurile următoare:

– nepăstrarea dispozitivului de memorie, a jurnalului și rapoartelor zilnice;

– nepăstrarea și necompletarea cărții de intervenție și dosarul asistenței tehnice;

– refuzul obligației de verificare a funcționării corespunzătoare a casei de marcat;

– refuzul accesului la aparat al persoanelor autorizate în acest sens;

– refuzul trimiterii jurnalului până la data eliminării automate a datelor.

 • 8.000-10.000 lei în cazurile următoare:

– nerespectarea termenului de utilizare conform legii caselor de marcat fiscale;

– comercializarea acestor dispozitive fără a avea autorizație;

– încălcarea dispozițiilor comercianților de case de marcat.

 • 10.000-20.000 lei în cazurile următoare: 

– lipsa dotării cu case de marcat conform legislației casei de marcat;

– continuarea vânzării după suspendarea activității.

 • 20.000-30.000 lei în cazurile următoare:

– neîncheierea unui contract cu furnizorul de consumabile specifice pentru modelul casei de marcat folosit;

– nesolicitarea informațiilor despre modelul casei de marcat dacă acestea lipsesc din manual;

– nerespectarea folosirii și dotării corespunzătoare ale dispozitivului.

 • 30.000-50.000 lei în cazurile următoare:

– nerespectarea furnizării cu consumabilele specifice în contract de către furnizor;

– nerespectarea de către furnizorii dispozitivelor care își încetează activitatea de comercializare a obligațiilor prevăzute;

– nerespectarea păstrării și arhivării memoriei fiscale a casei de marcat pentru a fi pusă a dispoziția organelor competente.

Aceste amenzi pot varia, pot crește în cazul repetării abaterii și se pot adăuga la acestea măsuri precum confiscarea întregii sume încasate și suspendarea activității.

Legislația casei de marcat este vitală pentru agenții economici și trebuie respectată ca atare în vederea continuării activității economice.


Comentarii (0)

Comentariul tau a fost trimis si va fi vizibil dupa aprobarea de catre un moderator.