Registru de casa: Informații de la A la Z

casa de marat si terminal

Intocmirea unui registru de casa reprezinta o obligatie pentru persoanele juridice care trebuie să efectueze operațiuni de încasări și plăți.

Acest document trebuie completat conform modelului de registru de casa și trebuie să aibă atașate documentele cerute de legislație pentru a ține o evidență corectă și corespunzătoare.

 1. Cum funcționează casa de marcat și POS-ul și ce date sunt trecute pe bonul fiscal
 2. Ce este registrul de casă, de ce este necesar și când trebuie completat și de cine
 3. Ce fel de informații trebuie să conțină un registru de casă, ce trebuie atașat și cum se calculează sumele
 4. Cum arată un model de registru de casă simplu și completat
 5. Ce se întâmplă cu registrul de casă după ce a fost completat

Cum funcționează casa de marcat și POS-ul și ce date sunt trecute pe bonul fiscal

Majoritatea cumpărăturilor sunt efectuate cu ajutorul caselor de marcat. Acestea se folosesc pentru a identifica produsele drept unice și pentru a afișa prețul la care acesta se vinde.

Pentru lanțurile de magazine, se folosesc preponderent case de marcat ce au incorporat un sistem de scanare, deoarece frecvența cu care se realizează vânzările este una mare, facilitându-se, astfel, tot procesul.

POS-ul a fost introdus ca o alternativă pentru plata cu cardul. Acest mod de plată este preferată de mulți clienți, deoarece este mai rapida și nu este nevoie de așteptarea restului după achitarea sumei.

Multe din modelele de case de marcat au acest sistem de citire a cardurilor ca parte a aparaturii sau poate fi achiziționat separat, ca accesoriu individual. Acesta trimite datele băncii care a emis cardul, procesează plata și eliberează o chitanță, document separat de bonul fiscal.

Datele ce se trec pe bonurile fiscale trebuie să cuprindă obligatoriu denumirea sau codul produsului, cantitatea cumpărată, prețul, procentul TVA-ului aplicat, totalul de plată, societatea emitentă, identificator unic al bonului fiscal, data și ora la care a fost eliberat și, după caz, tipul și numărului cenzurat al cardului cu care s-a făcut plata plus chitanța emisă de bancă prin care se aprobă tranzacția.

Ce este un registru de casa, de ce este necesar și când trebuie completat și de cine

Un registru de casa este un document de contabilitate ce se întocmește obligatoriu pentru operațiunile de încasare și plată cu numerar care sunt realizate prin casieria unității.

Acest tip de document este necesar pentru efectuarea soldului de casă și pentru a putea fi contorizat în contabilitatea companiei și, mai apoi, pentru a putea completa declarațiile financiar-contabile ce trebuie predate la instituțiile competente.

Responsabilul de predare a unui registru de casă completat este persoana ce are funcția de casier. Acest document trebuie întocmit zilnic și se predă, de regulă, la sfârșitul lunii.

Ce fel de informații trebuie să conțină un registru de casa, ce trebuie atașat și cum se calculează sumele

Pentru cei ce trebuie să realizeze acest document, mai jos se poate citi cum se completează registrul de casă.

Un registru de casă trebuie să conțină:

 • numele companiei;
 • numărul curent;
 • data calendaristică întocmirii documentul;
 • sume încasate și plăți efectuate ca total sumă pe categorii;
 • explicațiile sumelor încasate și plătite;
 • numărul actului de casă;
 • rulajul și soldul final;
 • semnăturile casierului și responsabilului departamentului financiar-contabil.

Acestor informații se atașează obligatoriu și documentele ce susțin explicațiile circulației banilor din casierie, cum sunt:

 • chitanțe;
 • dispoziții de încasare sau plată;
 • deconturi;
 • împuterniciri.

Pentru operațiunile ce au aceeași categorie de explicații, se trece suma totală a acelor operațiuni. Nu trebuie trecute individual operațiunile ce fac parte din aceeași grupă.

Soldul final se calculează după formula simplă:

SOLD FINAL = SOLD INIȚIAL (se pornește de la soldul zilei precedente) + VENITURILE ZILEI (încasările din ziua pentru care se face registrul) – CHELTUIELILE ZILEI (plățile din ziua pentru care se face registrul)Cum arată un model de registru de casa simplu și completat

Există mai mult decât un model de registru de casa. Documentul se poate completa pe formularele tipizate sau folosind programe de contabilitate primară, editarea în Microsoft Word și Microsoft Excel.

Modele registru casă simplu:

 • Formular tipizat:
Model registru de casa tipizat
Model registru de casa tipizat
 • În program de contabilitate

  Model registru de casa contabilitate
  Model registru de casa contabilitate
 • În Microsoft Excel:
  Model registru de casa in excel
  Model registru de casa in excel

  Model registru casă completat:

  Model registru de casa completat
  Model registru de casa completat

  Indiferent de modul în care se completează, registrul de casă trebuie predat întotdeauna sub formă printată.

Ce se întâmplă cu registrul de casă după ce a fost completat

După completarea registrului, acesta trebuie printat în 2 exemplare. Un exemplar va fi păstrat de casier, iar al doilea va fi predat către departamentul financiar-contabil.

Foarte importantă este existența ambele semnături pe registru. Casierul semnează pentru înregistrarea situației operațiunilor iar reprezentantul contabil semnează pentru primirea datelor întocmite de casier.

Registrul de casă se predă și arhivează lunar, chiar dacă paginile din care este format trebuie completate zilnic.

Filele registrului trebuie să fie afișate în ordine cronologică, iar în spatele filei trebuie anexate documentele justificatoare ale tranzacțiilor. Pentru documentele de mici dimensiuni, se recomandă prinderea lor pe o foaie de hârtie A4, pentru a elimina riscul pierderii acestora.

Aceste informații sunt importante pentru întocmirea unui registru de casă pentru  și sunt explicate simplu și concret pentru a fi pe înțelesul tuturor.

Profită acum de reducerile de pe site-ul trada.ro ! Poți achiziționa case de marcat cât și role casa de marcat ieftine


Comentarii (0)

Comentariul tau a fost trimis si va fi vizibil dupa aprobarea de catre un moderator.